استخر با امکانات حرفه ای، بسیار تمیز، دارای عمق ۱ متر تا ۳ متر

  • مناسب شنا کردن
  • مناسب آب درمانی
  • فضای کودکان