سالن کراس فیت

  • مربی خصوصی
  • تجهیزات به‌روز و حرفه‌ای
  • کلاس های آموزشی گروهی