استخر

استخر با امکانات حرفه ای، بسیار تمیز، دارای عمق ۱ متر تا ۳ متر

ویژگی ها